Poliranje farova

  1. 45 metara je vidljivost bez poliranja
  2. 110 metara je vidljivost sa poliranjem
  3. Sa poliranim farovima vidljivost je veća 140%
Poliranje farova
Poliranje farova