Poliranje auta

Sonax paintwork restauratiion sistem je doneo revoluciju kad je poliranje vozila u pitanju, razvojem low dust tehnologije poliranje čini jednostovanim i vrlo efikasnim. Izbegnuti su problemi kao što su : sušenje paste prilikom poliranja,tragovi paste na plastičnim i gumenim delovima. Sa Sonax profiline pastama poliramo two steps (u dva koraka), i one step (jedan korak) što nam omogućava da brzo i kvaliteno uradimo korekciju laka i dobijemo vrhunski sjaj! Sonax je razvio više tipova zaštite laka bazirane na nano tehnologiji kao što su Briliant shine detailer, Polymer net shield, s=Spray&seal, i Keramicka zaštita laka Sonax cc36 koji omogućavaju efikasnu zaštitu vozila od svih vremenskih uslova i uslova puta!

Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom