Poliranje auta

Sonax paintwork restauratiion sistem je doneo revoluciju kad je poliranje vozila u pitanju, razvojem low dust tehnologije poliranje čini jednostovanim i vrlo efikasnim. Izbegnuti su problemi kao što su : sušenje paste prilikom poliranja,tragovi paste na plastičnim i gumenim delovima. Sa Sonax profiline pastama poliramo two steps (u dva koraka), i one step (jedan korak) što nam omogućava da brzo i kvaliteno uradimo korekciju laka i dobijemo vrhunski sjaj! Sonax je razvio više tipova zaštite laka bazirane na nano tehnologiji kao što su Briliant shine detailer, Polymer net shield, s=Spray&seal, i Keramicka zaštita laka Sonax cc36 koji omogućavaju efikasnu zaštitu vozila od svih vremenskih uslova i uslova puta!

Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom
Poliranje Sonaxom